HYTRANS SYSTEMS: ZEKERHEID IN TIJDEN
VAN CHAOS

Fries bedrijf is wereldmarktleider in mobiel
watertransport voor rampenbestrijding

POMPINSTALLATIES

Caterpillar motoren worden wereldwijd in veel verschillende toepassingen gebruikt en iedere toepassing heeft zijn eigen specificaties en uitdagingen. Maar zelfs in dat brede en veelzijdige spectrum nemen de watertransportsystemen van Hytrans Systems uit het Friese Lemmer een unieke plek in. Motorennieuws ging op onderzoek uit.

ALTIJD OP DE JUISTE PLEK

“Bij een nucleaire ramp, zoals in Fukushima in 2011, kan het zomaar zijn dat er überhaupt geen weg meer is. Of dat er een gebouw in de weg ligt. Ook in dat geval moeten onze pompen op de juiste plek terecht kunnen komen en feilloos werken.” Aan het woord is Robert Hut, die als Managing Director van Hytrans Systems weet waarover hij praat. Zijn bedrijf is wereldmarktleider op het 

gebied van watertransportsystemen voor brandweer, overheid en petrochemische en nucleaire industrie. Ook de brandweer van Tokyo behoort tot zijn klanten. “De ramp in Fukushima is dus onder controle gebracht met pompsystemen van Hytrans. Daar zijn we uiteraard trots op. Maar onze systemen zijn bij heel veel grote incidenten in de wereld ingezet hoor.”

ROBERT HUT

Managing Director
Hytrans Systems

“Caterpillar heeft een goede naam en is wereldwijd vertegenwoordigd. Dat geeft zekerheid.”

COMPLEET PROGRAMMA

“Wij zijn de enigen die zo’n compleet programma van watertransportsystemen op de markt brengen. Onze systemen bestaan uit een pompinstallatie, een slanghandling gedeelte en eigen accessoires zoals armaturen en waterkanonnen.” De pompinstallaties van Hytrans Systems bestaan in de regel uit een schokbestendige omkasting met daarin een motor, brandstoftanks, pompen, hydrauliek en besturingssystemen. Dat allemaal passend krijgen en vervolgens inzetbaar bij brand- en rampenbestrijding in zeer veeleisende omstandigheden, brengt specifieke uitdagingen met zich mee. 

Robert Hut licht toe: “Om met het eerder genoemde punt te beginnen: er is niet altijd een makkelijke transportroute beschikbaar. Dat betekent dat de systemen zo min mogelijk moeten wegen. Je wilt dus de lichtst mogelijke motor gebruiken die aan de vereiste vermogensdichtheid voldoet. Maar 

tegelijk, en dat is het belangrijkst, moet die motor het altijd doen. Altijd. Ook als hij een jaar in temperaturen beneden het vriespunt heeft stilgestaan, of zojuist met geweld door een heftruck op de restanten van een gebouw is neergekwakt.” 

GOED DOORDACHT EN BETROUWBAAR

Juist de betrouwbaarheid is waarin Hytrans zich onderscheidt van haar concurrentie. Zo heeft het bedrijf net weer een tender gewonnen om de Nederlandse brandweer van nieuwe systemen te voorzien. Al was dat technisch gezien nog niet eens nodig geweest: “De huidige installaties doen het na 30 jaar trouwe dienst nog altijd feilloos.” Op de vraag hoe zijn bedrijf die betrouwbaarheid bewerkstelligt antwoordt Hut met een veelzeggende glimlach. “Dat is nou net het geheim van de smid! Ik ga mijn schaarse concurrentie natuurlijk niet wijzer maken dan nodig is…” Maar na enig aandringen licht hij toch een klein tipje van de sluier op: “Het is vooral een combinatie van heel veel goed doordachte details in het volledige ontwerp van de installatie. Concurrenten krijgen de vele details in pomp- en slangsystemen meestal niet op orde. Meestal verdwijnen ze daarom na een jaar of vijf vanzelf weer van de markt - zo gaat dat al 25 jaar... In alle bescheidenheid: die engineering hebben wij perfect op orde. Bovendien ontwikkelen en testen we het meeste zelf. Je moet natuurlijk met de beste componenten werken.”

WERELDWIJD EEN GOEDE NAAM

Voor de aandrijving van de pompinstallaties vertrouwt Hytrans Systems al jarenlang op de Caterpillar motoren van Pon Power. Met name de C18 en C32 Marine motoren passen goed binnen de systemen, omdat dit compacte motoren zijn met een hoge vermogensdichtheid. Hut voegt toe: “Wat ook meeweegt: onze klanten zitten over de hele wereld. Het is voor die klanten van belang dat ze lokaal service en onderdelen kunnen krijgen. Caterpillar heeft wereldwijd een goede naam en is overal vertegenwoordigd. Dat geeft zekerheid.” 

FACTS &
FIGURES

HET BESTE IN DE MARKT

Al met al tellen 30 jaar knowhow, een eigenzinnige en kritische ontwerp- en engineeringvisie en een betrouwbare componenten op tot een propositie die onbetwist het beste in de markt is. Robert Hut: “We zijn heel trots op onze producten. En natuurlijk vinden wij dat we de beste zijn. Gelukkig zijn klanten wereldwijd dat met ons eens!”

PRIMEUR

Hytrans gaat de Nederlandse brandweer van systemen voorzien. De eerste nieuwe grootschalige watertransportsystemen worden in de loop van 2019 geleverd.

POMPINSTALLATIES

HYTRANS SYSTEMS: ZEKERHEID IN TIJDEN VAN CHAOS

Fries bedrijf is wereldmarktleider in mobiel watertransport voor rampenbestrijding

FACTS & FIGURES

HYTRANS SYSTEMS BV:
Wereldmarktleider in ontwikkeling en productie van mobiele watertransportsystemen, o.a. voor nucleaire industrie, petrochemische industrie, overheid en brandweer

TOEPASSINGEN:
Brandbestrijding, rampenbestrijding, overstroming, industrieel, nucleair, koeling

Caterpillar motoren worden wereldwijd in veel verschillende toepassingen gebruikt en iedere toepassing heeft zijn eigen specificaties en uitdagingen. Maar zelfs in dat brede en veelzijdige spectrum nemen de watertransportsystemen van Hytrans Systems uit het Friese Lemmer een unieke plek in. Motorennieuws ging op onderzoek uit.

ALTIJD OP DE JUISTE PLEK

“Bij een nucleaire ramp, zoals in Fukushima in 2011, kan het zomaar zijn dat er überhaupt geen weg meer is. Of dat er een gebouw in de weg ligt. Ook in dat geval moeten onze pompen op de juiste plek terecht kunnen komen en feilloos werken.” Aan het woord is Robert Hut, die als Managing Director van Hytrans Systems weet waarover hij praat. Zijn bedrijf is wereldmarktleider op het gebied van watertransportsystemen voor brandweer, overheid en petrochemische en nucleaire industrie. Ook de brandweer van Tokyo behoort tot zijn klanten. “De ramp in Fukushima is dus onder controle gebracht met pompsystemen van Hytrans. Daar zijn we uiteraard trots op. Maar onze systemen zijn bij heel veel grote incidenten in de wereld ingezet hoor.”

COMPLEET PROGRAMMA

“Wij zijn de enigen die zo’n compleet programma van watertransportsystemen op de markt brengen. Onze systemen bestaan uit een pompinstallatie, een slanghandling gedeelte en eigen accessoires zoals armaturen en waterkanonnen.” De pompinstallaties van Hytrans Systems bestaan in de regel uit een schokbestendige omkasting met daarin een motor, brandstoftanks, pompen, hydrauliek en besturingssystemen. Dat allemaal passend krijgen en vervolgens inzetbaar bij brand- en rampenbestrijding in zeer veeleisende omstandigheden, brengt specifieke uitdagingen met zich mee. 

Robert Hut licht toe: “Om met het eerder genoemde punt te beginnen: er is niet altijd een makkelijke transportroute beschikbaar. Dat betekent dat de systemen zo min mogelijk moeten wegen. Je wilt dus de lichtst mogelijke motor gebruiken die aan de vereiste vermogensdichtheid voldoet. Maar tegelijk, en dat is het belangrijkst, moet die motor het altijd doen. Altijd. Ook als hij een jaar in temperaturen beneden het vriespunt heeft stilgestaan, of zojuist met geweld door een heftruck op de restanten van een gebouw is neergekwakt.”

GOED DOORDACHT EN BETROUWBAAR

Juist de betrouwbaarheid is waarin Hytrans zich onderscheidt van haar concurrentie. Zo heeft het bedrijf net weer een tender gewonnen om de Nederlandse brandweer van nieuwe systemen te voorzien. Al was dat technisch gezien nog niet eens nodig geweest: “De huidige installaties doen het na 30 jaar trouwe dienst nog altijd feilloos.” Op de vraag hoe zijn bedrijf die betrouwbaarheid bewerkstelligt antwoordt Hut met een veelzeggende glimlach. “Dat is nou net het geheim van de smid! Ik ga mijn schaarse concurrentie natuurlijk niet wijzer maken dan nodig is…” Maar na enig aandringen licht hij toch een klein tipje van de sluier op: “Het is vooral een combinatie van heel veel goed doordachte details in het volledige ontwerp van de installatie. Concurrenten krijgen de vele details in pomp- en slangsystemen meestal niet op orde. Meestal verdwijnen ze daarom na een jaar of vijf vanzelf weer van de markt - zo gaat dat al 25 jaar... In alle bescheidenheid: die engineering hebben wij perfect op orde. Bovendien ontwikkelen en testen we het meeste zelf. Je moet natuurlijk met de beste componenten werken.”

“Caterpillar heeft een goede naam en is wereldwijd vertegenwoordigd. Dat geeft zekerheid.”

ROBERT HUT

Managing Director
Hytrans Systems

WERELDWIJD EEN GOEDE NAAM

Voor de aandrijving van de pompinstallaties vertrouwt Hytrans Systems al jarenlang op de Caterpillar motoren van Pon Power. Met name de C18 en C32 Marine motoren passen goed binnen de systemen, omdat dit compacte motoren zijn met een hoge vermogensdichtheid. Hut voegt toe: “Wat ook meeweegt: onze klanten zitten over de hele wereld. Het is voor die klanten van belang dat ze lokaal service en onderdelen kunnen krijgen. Caterpillar heeft wereldwijd een goede naam en is overal vertegenwoordigd. Dat geeft zekerheid.” 

PRIMEUR

Hytrans gaat de Nederlandse brandweer van systemen voorzien. De eerste nieuwe grootschalige watertransportsystemen worden in de loop van 2019 geleverd.

HET BESTE IN DE MARKT

Al met al tellen 30 jaar knowhow, een eigenzinnige en kritische ontwerp- en engineeringvisie en een betrouwbare componenten op tot een propositie die onbetwist het beste in de markt is. Robert Hut: “We zijn heel trots op onze producten. En natuurlijk vinden wij dat we de beste zijn. Gelukkig zijn klanten wereldwijd dat met ons eens!”

Pon Power Motorennieuws

Het online relatiemagazine van Pon Power, de Caterpillar dealer voor diesel en gas motoren & generatoren. In dit magazine houden wij u op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de markt, innovatieve projecten en nieuwe services en producten van Pon Power.
Volledig scherm