FUTURE-READY OP WEG NAAR WEER 120.000 DRAAIUREN

Pon Power levert eerste Tier IV final motoren voor de binnenvaart

HERMOTORISERING

COMPLEET PAKKET

‘Bovendien hebben Riemer en zijn vrouw maar één aanspreekpunt. De motoren worden als compleet pakket geleverd, waardoor alles onder de garantie van Caterpillar valt en alle service aan boord door Pon Power gedaan wordt.’ 

Riemer Kingma vult lachend aan: ‘Bovendien is Caterpillar natuurlijk aan zijn stand verplicht om deze nieuwe motoren ook minimaal 120.000 uur mee te laten gaan. Wat dat betreft zie ik onze toekomst met vertrouwen tegemoet!’

OPTIMALE SAMENWERKING

De Kingma’s kozen voor twee Cat 3512E motoren met een geïntegreerde CEM, aangestuurd door de computer van de motor. Dat garandeert een optimale samenwerking tussen de motor en de nabehandeling. Ben Timmerman: ‘Het mooie van die oplossing is dat dit de Amerikaanse voorloper is van Stage 5. En voorzien van een DPF (roetfilter) voldoet het gehele pakket aan de Stage 5 emissie-eisen.’

MOOIE OPLOSSING

Ben Timmerman, Accountmanager Inland Waterways bij Pon Power, vertelt: ‘Gelukkig konden wij Riemer en Géke een mooie oplossing aanbieden. De NOx-uitstoot verlagen doen wij bij Caterpillar sinds enige tijd met een Clean Emissions Module (CEM), een nabehandelingssysteem met SCR katalysator. Het voordeel daarvan is dat de motor afgesteld kan worden om hetzelfde lage verbruik te halen als een CCR 1 motor.’ Bovendien is dit nabehandelingssysteem zo compact dat het zonder extra aanpassingen in de machinekamer van de Maranta paste. 

BEN TIMMERMAN

Accountmanager Inland Waterways
Pon Power

“Riemer en Géke hadden een flink wensenpakket. Gelukkig konden we daar aan voldoen.”

MINDER UITSTOOT

Kingma legt uit: ‘De door de jaren heen aangescherpte NOx-emissie-eisen, van CCR 0 naar CCR 1 en CCR 2, hadden een hoger brandstofverbruik en meer CO2-uitstoot tot gevolg. Wij wilden dat onze nieuwe motoren 

juist minder zouden verbruiken en zo dus ook minder CO2 zouden uitstoten. Die vraag hebben wij bij Pon Power en Dolderman neergelegd.’

FACTS &
FIGURES

RIEMER KINGMA

Eigenaar
Ms. Maranta

“Met dit pakket zie ik onze toekomst met vertrouwen tegemoet.”

TOEKOMSTBESTENDIG
EN MILIEUBEWUST

Kingma: ‘Vanuit onze christelijke achtergrond vinden wij dat wij als goede rentmeesters met de aarde moeten omgaan. Wij voelen een sterke verantwoordelijkheid voor Gods schepping.’ Dit alles resulteerde in een eisenpakket dat zowel toekomstbestendig als milieubewust was. Nu is de paradox dat die twee tot voor kort niet op alle punten gelijk op gingen. 

VEELOMVATTEND PROCES

‘Een hermotorisering is een veelomvattend proces’, vertelt Riemer Kingma. ‘Onze vorige Cat motoren waren maar liefst 22 jaar en 120.000 draaiuren mee gegaan voor ze aan vervanging toe waren. Voor de nieuwe rekenen we dus ook op ongeveer zoiets. Welke oplossing je kiest is dus een beslissing die nogal wat impact heeft en voor twee decennia je bedrijfsvoering bepaalt.’ Natuurlijk golden voor Kingma en zijn vrouw Géke economische motieven als een hoge bedrijfszekerheid en lage operationele kosten. Bovendien wilden zij een complete oplossing van één fabrikant en moest de hermotorisering bij scheepswerf Dolderman plaatsvinden. Maar er speelden ook meer nobele motieven mee. 

Met de invoering van de Europese Stage V emissie-eisen in zicht, besloten Riemer en Géke Kingma voor de hermotorisering van hun koppelverband Maranta voor de troepen uit te lopen en hun nieuwe motoren nu al aan EU Stage 5 te laten voldoen. Maar daarbij wilden zij wel een zo laag mogelijk dieselverbruik realiseren; liefst zo laag als hun vorige Cat 3512 motoren met CCR 0 certificering. Het leverde Pon Power een interessante puzzel op.

MARANTA

KOPPELVERBAND

HERMOTORISERING

Pon Power levert eerste Tier IV final motoren voor de binnenvaart

FUTURE-READY OP WEG NAAR WEER 120.000 DRAAIUREN

Met de invoering van de Europese Stage V emissie-eisen in zicht, besloten Riemer en Géke Kingma voor de hermotorisering van hun koppelverband Maranta voor de troepen uit te lopen en hun nieuwe motoren nu al aan EU Stage 5 te laten voldoen. Maar daarbij wilden zij wel een zo laag mogelijk dieselverbruik realiseren; liefst zo laag als hun vorige Cat 3512 motoren met CCR 0 certificering. Het leverde Pon Power een interessante puzzel op.

“Met dit pakket zie ik onze toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Eigenaar
Ms. Maranta

RIEMER KINGMA

VEELOMVATTEND PROCES

‘Een hermotorisering is een veelomvattend proces’, vertelt Riemer Kingma. ‘Onze vorige Cat motoren waren maar liefst 22 jaar en 120.000 draaiuren mee gegaan voor ze aan vervanging toe waren. Voor de nieuwe rekenen we dus ook op ongeveer zoiets. Welke oplossing je kiest is dus een beslissing die nogal wat impact heeft en voor twee decennia je bedrijfsvoering bepaalt.’ Natuurlijk golden voor Kingma en zijn vrouw Géke economische motieven als een hoge bedrijfszekerheid en lage operationele kosten. Bovendien wilden zij een complete oplossing van één fabrikant en moest de hermotorisering bij scheepswerf Dolderman plaatsvinden. Maar er speelden ook meer nobele motieven mee. 

TOEKOMSTBESTENDIG
EN MILIEUBEWUST

Kingma: ‘Vanuit onze christelijke achtergrond vinden wij dat wij als goede rentmeesters met de aarde moeten omgaan. Wij voelen een sterke verantwoordelijkheid voor Gods schepping.’ Dit alles resulteerde in een eisenpakket dat zowel toekomstbestendig als milieubewust was. Nu is de paradox dat die twee tot voor kort niet op alle punten gelijk op gingen. 

MINDER UITSTOOT

Kingma legt uit: ‘De door de jaren heen aangescherpte NOx-emissie-eisen, van CCR 0 naar CCR 1 en CCR 2, hadden een hoger brandstofverbruik en meer CO2-uitstoot tot gevolg. Wij wilden dat onze nieuwe motoren juist minder zouden verbruiken en zo dus ook minder CO2 zouden uitstoten. Die vraag hebben wij bij Pon Power en Dolderman neergelegd.’

“Riemer en Géke hadden een flink wensenpakket. Gelukkig konden we daar aan voldoen.”

Accountmanager Inland Waterways
Pon Power

BEN TIMMERMAN

MOOIE OPLOSSING

Ben Timmerman, Accountmanager Inland Waterways bij Pon Power, vertelt: ‘Gelukkig konden wij Riemer en Géke een mooie oplossing aanbieden. De NOx-uitstoot verlagen doen wij bij Caterpillar sinds enige tijd met een Clean Emissions Module (CEM), een nabehandelingssysteem met SCR katalysator. Het voordeel daarvan is dat de motor afgesteld kan worden om hetzelfde lage verbruik te halen als een CCR 1 motor.’ Bovendien is dit nabehandelingssysteem zo compact dat het zonder extra aanpassingen in de machinekamer van de Maranta paste. 

KOPPELVERBAND

MARANTA

FACTS & FIGURES

SCHIP:
Koppelverband Maranta-Maranta 2

AFMETINGEN:
172 x 11,4 meter, 5000 ton

KAPITEINS:
Riemer en Géke Kingma

MOTORISERING:
2 x Cat 3512E
(IMO III en EPA Tier IV gecertificeerd)

SCHEEPSWERF:
Dolderman, Dordrecht


COMPLEET PAKKET

‘Bovendien hebben Riemer en zijn vrouw maar één aanspreekpunt. De motoren worden als compleet pakket geleverd, waardoor alles onder de garantie van Caterpillar valt en alle service aan boord door Pon Power gedaan wordt.’ Riemer Kingma vult lachend aan: ‘Bovendien is Caterpillar natuurlijk aan zijn stand verplicht om deze nieuwe motoren ook minimaal 120.000 uur mee te laten gaan. Wat dat betreft zie ik onze toekomst met vertrouwen tegemoet!’

OPTIMALE SAMENWERKING

De Kingma’s kozen voor twee Cat 3512E motoren met een geïntegreerde CEM, aangestuurd door de computer van de motor. Dat garandeert een optimale samenwerking tussen de motor en de nabehandeling. Ben Timmerman: ‘Het mooie van die oplossing is dat dit de Amerikaanse voorloper is van Stage 5. En voorzien van een DPF (roetfilter) voldoet het gehele pakket aan de Stage 5 emissie-eisen.’

Pon Power Motorennieuws

Het online relatiemagazine van Pon Power, de Caterpillar dealer voor diesel en gas motoren & generatoren. In dit magazine houden wij u op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de markt, innovatieve projecten en nieuwe services en producten van Pon Power.
Volledig scherm