DE HEILIGE GRAAL

METHANOL

Op weg naar een emissievrije scheepvaart?

INTERVIEW

JOOST SCHAPENDONK

REGISTREREN

Geïnteresseerd in de voortgang van het project? Registreer gratis voor dit online magazine en wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Pon Power.

PON POWER

GREEN MARITIME

METHANOL

PROJECT

EN DAN EEN CAT METHANOLMOTOR INTRODUCEREN?

‘Dat is op dit moment niet de primaire ambitie, maar zou een mogelijke uitkomst kunnen zijn. Het voornaamste doel is om te leren en data te genereren waarbij we samen met onze klanten de juiste keuzes kunnen gaan maken in deze spannende tijden. Caterpillar is ook betrokken bij dit project, zij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in mogelijke oplossingen voor onze klanten om emissies te reduceren.’

MAAR ER WERKEN TOCH AL LANG MOTOREN OP METHANOL?

‘Zeker, maar de gegevens en data daarvan zijn niet vrij verkrijgbaar. Bovendien gaat dat vaak om andere, vrij specifieke toepassingen. Er is dus veel speculatie over. Daarom bouwen wij nu een motor om naar 100% methanol. Wij werken nauw samen met de TU Delft en de NLDA, die de door ons gemeten data gaan gebruiken en op basis daarvan modellen vullen. Zo krijgen we een feedback loop en kunnen wij de motor weer verder finetunen.‘

JOOST SCHAPENDONK

Director Marketing & Technology Pon Power

“Op dit moment zijn we een motor aan het ombouwen zodat deze op 100% methanol kan draaien.”

HOE ZIT HET PROJECT IN ELKAAR?

‘Het project is verdeeld in werkpakketten, waarin gekeken wordt naar onderwerpen zoals logistiek, regelgeving, techniek, opslag, veiligheid, etc. Als Pon Power focussen wij ons op het werkpakket techniek. We testen verschillende concepten om methanol te verbranden in een motor. Op dit moment zijn we een motor aan het ombouwen zodat deze op 100% methanol kan draaien. Het doel is de hele proefopstelling in januari klaar te hebben en de motor te starten voor de eerste testen.’

ALS ZOVEEL PARTIJEN HUN SCHOUDERS ONDER METHANOL ZETTEN, MOET HET LUKKEN, TOCH?

‘Alle betrokken partijen hebben een afweging gemaakt en zijn tot conclusie gekomen dat het een van de meest kansrijke alternatieven zou kunnen zijn. De grootste uitdaging is nu nog de prijs van methanol en alle regelgeving er omheen. Al is de prijs een kwestie van vraag en aanbod. De overheid kan de prijs sturen met accijnzen op diesel en subsidies op methanol. Hierop vooruitlopend onderzoeken wij gezamenlijk de technische implicaties van methanol.’

DUS PON POWER GELOOFT HET MEEST IN METHANOL ALS DIESELVERVANGER?

‘Nee, zo simpel is het niet. Er zijn een aantal alternatieven die de moeite van het onderzoeken waard zijn, van biobrandstoffen tot LNG, ammoniak waterstof en biomethanol en elektrificatie of combinaties van deze alternatieven. Al deze opties hebben hun voors en tegens. Niks doen is echter geen optie. In de regelgeving ligt de focus nog heel erg op CO2 uitstoot, maar er zijn vrijwel geen alternatieven die daar direct een oplossing voor hebben. Waterstof zou goed zijn, maar daar zitten veel technische uitdagingen aan om dat aan boord van schepen op te slaan. Dit geldt met name voor schepen die middellange of lange afstanden varen. Na een diepgaande analyse hebben wij als Pon Power besloten om ons op dit moment te focussen op methanol, in dit industriebrede project. Maar daarmee is nog niet gezegd dat dit echt de oplossing wordt.’

WAT IS DE AANLEIDING VOOR HET GREEN MARITIME METHANOL PROJECT?

‘Er is veel onzekerheid in de scheepvaartindustrie. Allerlei instanties en overheden leggen ambitieuze eisen of doelstellingen op voor over 10, 20 jaar. Maar nieuwbouwschepen hebben een economische levensduur van 25 jaar. Je moet als eigenaar die een nieuw schip bouwt dus nu al nadenken over al die nieuwe eisen en technieken, terwijl er heel veel onzeker is. Mag je met een schip dat je volgend jaar met de laatste technieken bouwt, over 10 jaar nog wel de haven van Rotterdam in? Daarnaast ontstaat er met name in Europa steeds meer sociale druk op bedrijven om proactief met verduurzaming aan de slag te gaan.Wij willen bijdragen aan het vormgeven van duurzame scheepvaart en het wegnemen van de onzekerheid bij eigenaren door samen met onze klanten en derde partijen de mogelijkheden te onderzoeken.’

JOOST SCHAPENDONK

Director Marketing & Technology
Pon Power

GREEN MARITIME METHANOL PROJECT

Een van die initiatieven is deelname aan het Green Maritime Methanol Project, waarin Pon Power in samenwerking met kennisinstellingen, collega motorenleveranciers, de methanolindustrie, classificatiebureau's en rederijen de mogelijkheden onderzoekt van methanol als scheepsbrandstof. We vroegen Joost Schapendonk, Director Marketing & Technology bij Pon Power, naar de ins en outs van dit project.

Nederland zit middenin de energietransitie. Ook in de maritieme industrie is het duidelijk dat er veel gaat veranderen en dat diesel als brandstof zijn langste tijd gehad heeft. Zowel nationaal als internationaal zijn partijen op zoek naar alternatieven. Pon Power geeft op verschillende manieren invulling aan zijn ambitie om voorop te lopen in het verduurzamen van de scheepvaart.

INTERVIEW

JOOST SCHAPENDONK

METHANOL

Op weg naar een emissievrije scheepvaart?

DE HEILIGE GRAAL

Nederland zit middenin de energietransitie. Ook in de maritieme industrie is het duidelijk dat er veel gaat veranderen en dat diesel als brandstof zijn langste tijd gehad heeft. Zowel nationaal als internationaal zijn partijen op zoek naar alternatieven. Pon Power geeft op verschillende manieren invulling aan zijn ambitie om voorop te lopen in het verduurzamen van de scheepvaart.

WAT IS DE AANLEIDING VOOR HET GREEN MARITIME METHANOL PROJECT?

‘Er is veel onzekerheid in de scheepvaartindustrie. Allerlei instanties en overheden leggen ambitieuze eisen of doelstellingen op voor over 10, 20 jaar. Maar nieuwbouwschepen hebben een economische levensduur van 25 jaar. Je moet als eigenaar die een nieuw schip bouwt dus nu al nadenken over al die nieuwe eisen en technieken, terwijl er heel veel onzeker is. Mag je met een schip dat je volgend jaar met de laatste technieken bouwt, over 10 jaar nog wel de haven van Rotterdam in? Daarnaast ontstaat er met name in Europa steeds meer sociale druk op bedrijven om proactief met verduurzaming aan de slag te gaan.Wij willen bijdragen aan het vormgeven van duurzame scheepvaart en het wegnemen van de onzekerheid bij eigenaren door samen met onze klanten en derde partijen de mogelijkheden te onderzoeken.’

ALS ZOVEEL PARTIJEN HUN SCHOUDERS ONDER METHANOL ZETTEN, MOET HET LUKKEN, TOCH?

‘Alle betrokken partijen hebben een afweging gemaakt en zijn tot conclusie gekomen dat het een van de meest kansrijke alternatieven zou kunnen zijn. De grootste uitdaging is nu nog de prijs van methanol en alle regelgeving er omheen. Al is de prijs een kwestie van vraag en aanbod. De overheid kan de prijs sturen met accijnzen op diesel en subsidies op methanol. Hierop vooruitlopend onderzoeken wij gezamenlijk de technische implicaties van methanol.’

DUS PON POWER GELOOFT HET MEEST IN METHANOL ALS DIESELVERVANGER?

‘Nee, zo simpel is het niet. Er zijn een aantal alternatieven die de moeite van het onderzoeken waard zijn, van biobrandstoffen tot LNG, ammoniak waterstof en biomethanol en elektrificatie of combinaties van deze alternatieven. Al deze opties hebben hun voors en tegens. Niks doen is echter geen optie. In de regelgeving ligt de focus nog heel erg op CO2 uitstoot, maar er zijn vrijwel geen alternatieven die daar direct een oplossing voor hebben. Waterstof zou goed zijn, maar daar zitten veel technische uitdagingen aan om dat aan boord van schepen op te slaan. Dit geldt met name voor schepen die middellange of lange afstanden varen. Na een diepgaande analyse hebben wij als Pon Power besloten om ons op dit moment te focussen op methanol, in dit industriebrede project. Maar daarmee is nog niet gezegd dat dit echt de oplossing wordt.’

HOE ZIT HET PROJECT IN ELKAAR?

‘Het project is verdeeld in werkpakketten, waarin gekeken wordt naar onderwerpen zoals logistiek, regelgeving, techniek, opslag, veiligheid, etc. Als Pon Power focussen wij ons op het werkpakket techniek. We testen verschillende concepten om methanol te verbranden in een motor. Op dit moment zijn we een motor aan het ombouwen zodat deze op 100% methanol kan draaien. Het doel is de hele proefopstelling in januari klaar te hebben en de motor te starten voor de eerste testen.’

MAAR ER WERKEN TOCH AL LANG MOTOREN OP METHANOL?

‘Zeker, maar de gegevens en data daarvan zijn niet vrij verkrijgbaar. Bovendien gaat dat vaak om andere, vrij specifieke toepassingen. Er is dus veel speculatie over. Daarom bouwen wij nu een motor om naar 100% methanol. Wij werken nauw samen met de TU Delft en de NLDA, die de door ons gemeten data gaan gebruiken en op basis daarvan modellen vullen. Zo krijgen we een feedback loop en kunnen wij de motor weer verder finetunen.‘

PON POWER

GREEN MARITIME

Geïnteresseerd in de voortgang van het project? Registreer gratis voor dit online magazine en wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Pon Power.

REGISTREREN

JOOST SCHAPENDONK

Director Marketing & Technology
Pon Power

GREEN MARITIME METHANOL PROJECT

Een van die initiatieven is deelname aan het Green Maritime Methanol Project, waarin Pon Power in samenwerking met kennisinstellingen, collega motorenleveranciers, de methanolindustrie, classificatiebureau's en rederijen de mogelijkheden onderzoekt van methanol als scheepsbrandstof. We vroegen Joost Schapendonk, Director Marketing & Technology bij Pon Power, naar de ins en outs van dit project.

JOOST SCHAPENDONK

Director Marketing & Technology Pon Power

“Op dit moment zijn we een motor aan het ombouwen zodat deze op 100% methanol kan draaien.”

EN DAN EEN CAT METHANOLMOTOR INTRODUCEREN?

‘Dat is op dit moment niet de primaire ambitie, maar zou een mogelijke uitkomst kunnen zijn. Het voornaamste doel is om te leren en data te genereren waarbij we samen met onze klanten de juiste keuzes kunnen gaan maken in deze spannende tijden. Caterpillar is ook betrokken bij dit project, zij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in mogelijke oplossingen voor onze klanten om emissies te reduceren.’

METHANOL

PROJECT

Pon Power Motorennieuws

Het online relatiemagazine van Pon Power, de Caterpillar dealer voor diesel en gas motoren & generatoren. In dit magazine houden wij u op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de markt, innovatieve projecten en nieuwe services en producten van Pon Power.
Volledig scherm