achtergrond

Vervanging 16-cilinder WKK-installatie UvA: werken op de vierkante meter

Ook een grote motorenbouwer zit weleens krap

noodstroomaggregaat

foto3
foto1
foto2
top

één aanspreekpunt

Het nieuwe noodstroomaggregaat wordt binnenkort na een laatste synchronisatie in bedrijf gesteld. Als technisch projectmanager van het project kijkt Zef Pattinaja dan ook tevreden terug: “De samenwerking met Pon Power en hun partners verliep van begin tot eind goed en volgens planning. Als projectmanager van Pon Power was Rob 

Ruhé er altijd als dat nodig was, om het overzicht te bewaren en alles in goede banen te leiden. Dat was prettig. Het is fijn om een aanspreekpunt te hebben dat er altijd is. En het is fijn als een project loopt zoals je dat gepland hebt.” 

nieuwe eigenaar

Inmiddels heeft de oude WKK via Pon Power-zusterbedrijf Diesel Power Holland zijn weg gevonden naar een nieuwe eigenaar. 

OPGERUIMD STAAT NETJES

Nadat de Cat G3516 volledig verwijderd was, ging de nieuwe 3412 – eveneens in delen – via hetzelfde luik de kelder in. Daar werd hij binnen de oude geluidgedempte omkasting opgebouwd. En omdat de nieuwe 12-cilinder minder ruimte inneemt dan de oude 16-cilinder, kon de dieseltank van de nieuwe noodstroomvoorziening eveneens binnen de bestaande omkasting geplaatst worden. Zef Pattinaja: “Opgeruimd staat netjes, toch?”

fotoquote

ZEF PATTINAJA

Technisch Projectmanager
UvA

“Het is fijn als een project loopt zoals je dat gepland hebt”

DOOR HET KELDERLUIK

Na demontage moest de oude WKK in delen door het kelderluik naar buiten getakeld worden, een klus die door het Mijdrechtse bedrijf Total Energy Services verzorgd werd. Maar ook dat had de nodige voeten in de aarde. Zef Pattinaja legt uit: “Voor dat werk zaten er warmteleidingen van een van de andere panden in de weg. Dat betekende dat we dat warmtesysteem gedeeltelijk 

moesten ontmantelen en de leidingen tijdelijk moesten verwijderen. Dit hebben we zorgvuldig moeten plannen. Een van de weinige voordelen van Covid-19 was dat er op dat moment vrijwel geen studenten op de campus waren, zodat we geen studenten of medewerkers hebben hoeven hinderen.”

fact blok
fact foto

FACTS &
FIGURES

knop facts

ZEF PATTINAJA

Technisch Projectmanager
UvA

“Een van de weinige voordelen van de coronapandemie was dat er op het moment van uitvoering vrijwel geen studenten op de campus waren”

foto quote

Hergebruik geluidgedempte omkasting

De oude Cat WKK stond in de kelder ingebouwd in een geluidgedempte omkasting. Uit zowel kosten- als duurzaamheidsoverwegingen wilde de universiteit die omkasting opnieuw gebruiken. Arjen Hilbers, Accountmanager Energy Solutions bij Pon Power vertelt: “Dit betekende dat onze monteurs een deel van die omkasting moesten verwijderen en vervolgens de oude WKK binnen de omkasting in delen moesten demonteren. Rond de installatie was aan alle kanten nog geen meter ruimte, dus die toch al complexe klus moest ook nog eens in lastige, krappe omstandigheden plaatsvinden.” 

WKK vervangen

De betreffende locatie van de universiteit is de Roeterseilandcampus in Amsterdam-Oost. Technisch projectleider daar is Zef Pattinaja. Hij vertelt: “Voor de locatie Roeterseilandcampus hebben wij een eigen energiecentrale in de kelder van een van de gebouwen. Die bestond uit onder andere drie WKK-installaties, waaronder een Cat G3516 die door Pon Power geleverd en onderhouden was. Deze installatie diende tevens als noodstroomvoorziening voor een aantal computer- en serverruimtes. Omdat we een mogelijkheid zagen om die noodstroomvoorziening te optimaliseren, besloten we die WKK te vervangen door een Cat 3412 noodstroomaggregaat met een vermogen van 750 kVA.”

klein1

Als technische service-organisatie heeft Pon Power geregeld klussen waar de monteurs in alle rust en ruimte kunnen werken aan het installeren van een Cat motor. Maar er zijn ook situaties waarin het allemaal ietsje lastiger is. Dat was het geval bij de Universiteit van Amsterdam. Daar moest een warmtekracht-installatie (WKK) in een krappe kelder met beperkte toegangsmogelijkheden en opstelruimte vervangen worden door een noodstroomaggregaat. Het leverde een interessante logistieke puzzel op.

AMSTERDAM

UNIVERSITEIT

terug
achtergrond

noodstroomaggregaat

Vervanging 16-cilinder WKK-installatie UvA: werken op de vierkante meter

Ook een grote motorenbouwer zit weleens krap

foto1
foto2

“Een van de weinige voordelen van de coronapandemie was dat er op het moment van uitvoering vrijwel geen studenten op de campus waren”

Technisch Projectmanager
UvA

ZEF PATTINAJA

WKK vervangen

De betreffende locatie van de universiteit is de Roeterseilandcampus in Amsterdam-Oost. Technisch projectleider daar is Zef Pattinaja. Hij vertelt: “Voor de locatie Roeterseilandcampus hebben wij een eigen energiecentrale in de kelder van een van de gebouwen. Die bestond uit onder andere drie WKK-installaties, waaronder een Cat G3516 die door Pon Power geleverd en onderhouden was. Deze installatie diende tevens als noodstroomvoorziening voor een aantal computer- en serverruimtes. Omdat we een mogelijkheid zagen om die noodstroomvoorziening te optimaliseren, besloten we die WKK te vervangen door een Cat 3412 noodstroomaggregaat met een vermogen van 750 kVA.”

Hergebruik geluidgedempte omkasting

De oude Cat WKK stond in de kelder ingebouwd in een geluidgedempte omkasting. Uit zowel kosten- als duurzaamheidsoverwegingen wilde de universiteit die omkasting opnieuw gebruiken. Arjen Hilbers, Accountmanager Energy Solutions bij Pon Power vertelt: “Dit betekende dat onze monteurs een deel van die omkasting moesten verwijderen en vervolgens de oude WKK binnen de omkasting in delen moesten demonteren. Rond de installatie was aan alle kanten nog geen meter ruimte, dus die toch al complexe klus moest ook nog eens in lastige, krappe omstandigheden plaatsvinden.” 

DOOR HET KELDERLUIK

Na demontage moest de oude WKK in delen door het kelderluik naar buiten getakeld worden, een klus die door het Mijdrechtse bedrijf Total Energy Services verzorgd werd. Maar ook dat had de nodige voeten in de aarde. Zef Pattinaja legt uit: “Voor dat werk zaten er warmteleidingen van een van de andere panden in de weg. Dat betekende dat we dat warmtesysteem gedeeltelijk moesten ontmantelen en de leidingen tijdelijk moesten verwijderen. Dit hebben we zorgvuldig moeten plannen. Een van de weinige voordelen van Covid-19 was dat er op dat moment vrijwel geen studenten op de campus waren, zodat we geen studenten of medewerkers hebben hoeven hinderen.”

foto3

Als technische service-organisatie heeft Pon Power geregeld klussen waar de monteurs in alle rust en ruimte kunnen werken aan het installeren van een Cat motor. Maar er zijn ook situaties waarin het allemaal ietsje lastiger is. Dat was het geval bij de Universiteit van Amsterdam. Daar moest een warmtekracht-installatie (WKK) in een krappe kelder met beperkte toegangsmogelijkheden en opstelruimte vervangen worden door een noodstroomaggregaat. Het leverde een interessante logistieke puzzel op.

“Het is fijn als een project loopt zoals je dat gepland hebt”

Technisch Projectmanager
UvA

ZEF PATTINAJA

OPGERUIMD STAAT NETJES

Nadat de Cat G3516 volledig verwijderd was, ging de nieuwe 3412 – eveneens in delen – via hetzelfde luik de kelder in. Daar werd hij binnen de oude geluidgedempte omkasting opgebouwd. En omdat de nieuwe 12-cilinder minder ruimte inneemt dan de oude 16-cilinder, kon de dieseltank van de nieuwe noodstroomvoorziening eveneens binnen de bestaande omkasting geplaatst worden. Zef Pattinaja: “Opgeruimd staat netjes, toch?”

fact foto

UNIVERSITEIT

AMSTERDAM

klein1
foto quote

FACTS & FIGURES

OPDRACHTGEVER:
Universiteit van Amsterdam,
locatie Roeterseiland

BESTAANDE WKK:
Cat G3516

FUNCTIONALITEIT:
Energie, warmte en noodstroom

NIEUWE NOODSTROOMVOORZIENING:
Cat 3412 (750 kVA)


foto
fotoquote

één aanspreekpunt

Het nieuwe noodstroomaggregaat wordt binnenkort na een laatste synchronisatie in bedrijf gesteld. Als technisch projectmanager van het project kijkt Zef Pattinaja dan ook tevreden terug: “De samenwerking met Pon Power en hun partners verliep van begin tot eind goed en volgens planning. Als projectmanager van Pon Power was Rob Ruhé er altijd als dat nodig was, om het overzicht te bewaren en alles in goede banen te leiden. Dat was prettig. Het is fijn om een aanspreekpunt te hebben dat er altijd is. En het is fijn als een project loopt zoals je dat gepland hebt.” 

top

nieuwe eigenaar

Inmiddels heeft de oude WKK via Pon Power-zusterbedrijf Diesel Power Holland zijn weg gevonden naar een nieuwe eigenaar. 

Pon Power Motorennieuws

Het online relatiemagazine van Pon Power, de Caterpillar dealer voor diesel en gas motoren & generatoren. In dit magazine houden wij u op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de markt, innovatieve projecten en nieuwe services en producten van Pon Power.
Volledig scherm