“HET GAAT EROM DAT WE HET SAMEN DOEN”

Director Parts & Service Joost Giesberts over de impact van de Covid-19 maatregelen

INTERVIEW

HOE ZIE JE DE KOMENDE PERIODE?

Het werk dat we hadden, zijn we zo’n beetje aan het afronden. Internationaal servicewerk droogt langzaam maar zeker op. Gelukkig hebben we binnen Nederland nog wel werk, maar we zien dat dit ook afneemt. Klanten zijn huiverig om in onzekere tijden kosten te maken. Ze wachten liever even af tot ze weten waar ze aan toe zijn. Er ligt nu verscherpte focus op onze contractuele verplichtingen, die we proberen versneld uit te voeren. Als er monteurs op de bank zitten worden ze online bijgespijkerd middels digitale bijscholing of E-learnings. We zien met name dat communiceren met medewerkers en klanten een kritische succesfactor blijkt. Zolang we ons beleid helder blijven communiceren is er veel begrip en draagvlak. Het gaat er uiteindelijk om dat we het samen doen. Met de onderneming, de medewerkers en onze klanten de pijn delen en op basis van creativiteit, samenwerking en compassie deze crisis doorstaan.

JOOST GIESBERTS 

Director Parts & Service

'Het gaat er uiteindelijk om
dat we het samen doen.'

LUKT HET OM IEDEREEN VIRUSBESTENDIG TE LATEN WERKEN?

In de service uitvoering zijn monteurs vaak op locatie van de klant bezig, meestal met een collega en soms met andere toeleveranciers. Niet alle partijen hebben dezelfde strikte veiligheidsopvattingen als wij. Dat is soms best lastig. Wij moeten dus zeer duidelijk zijn richting onze klanten in wat wij van ze verwachten met betrekking tot veiligheid, en specifiek de maatregelen die we getroffen hebben in relatie tot het coronavirus. Waar onze monteurs zich niet veilig voelen en/of risico’s ervaren aangaande hun gezondheid, zullen we ze ondersteunen om het werk neer te leggen; het step-back principe. 

HOE SOEPEL GING HET AANPASSEN AAN DE NIEUWE SITUATIE?

Verbluffend snel. Het hele bedrijf zat – en zit – in de meewerkmodus. Iedereen heeft alles op alles gezet en is razendsnel digitaal gegaan. In de buitendienst was iedereen direct opmerkzaam op de maatregelen. Onveilige situaties werden opgemerkt en vermeden. Het aanpassingsvermogen is fantastisch. Een zorg was of de bandbreedte van het ICT-netwerk breed genoeg was, maar gelukkig is tot op heden alles goed voor elkaar. Onze ICT-backbone is getest en glansrijk geslaagd.

WAT BETEKENDE HET VOOR DE MEDEWERKERS IN HET BUITENLAND?

We hebben direct al onze internationale monteurs naar Nederland gehaald, omdat we inzagen dat er veel beperkingen zouden gaan gelden. We wilden zowel onze medewerkers als hun gezinnen onzekerheid besparen. Dat had nogal wat voeten in de aarde, omdat onze mensen onder andere in Indonesië, Namibië, Nigeria, Kameroen en Curaçao zaten. Het grootste deel van de monteurs was binnen een week weer terug in Nederland. De laatsten volgden een week later. Waar mogelijk hebben we afspraken gemaakt met lokale servicepartijen om de lopende klussen af te maken, zodat onze klanten in ieder geval hun operatie zo snel als mogelijk konden vervolgen.

WAT ER GEBEURDE OP HET MOMENT DAT MARK RUTTE DE VERREGAANDE MAATREGELEN AFKONDIGDE?

We realiseerden ons als management meteen de enorme gevolgen ervan. We hebben die avond digitaal overlegd om te bespreken hoe we ons bedrijf door deze periode konden loodsen. We hebben twee prioriteiten gesteld, namelijk de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van het bedrijf. We zijn waar mogelijk vanuit huis gaan werken. Sommige functies, bijvoorbeeld in het smeerolielaboratorium en in de werkplaatsen, kunnen niet vanuit huis worden uitgevoerd. Dat werk mocht doorgaan, maar met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen. We zijn op deze afdelingen in ploegen gaan werken. Van 06.00 uur tot 14.30 uur de eerste shift. Dan wordt alles schoongemaakt en daarna de tweede shift, van 15.00 uur tot 23.30 uur. Dit beleid is erop gericht de anderhalve meter afstand te waarborgen en, mocht er onverhoopt toch een besmetting zijn, de verspreiding te beperken.

JOOST GIESBERTS 

Director Parts & Service

“HET GAAT EROM DAT WE HET SAMEN DOEN”

De strijd tegen de verspreiding van het Covid-19 virus heeft een enorme impact op de manier waarop Pon Power werkt. Met ruim 400 medewerkers op locaties in binnen- en buitenland vragen de overheidsmaatregelen om flexibiliteit en creativiteit. We vroegen Joost Giesberts, Director Parts & Service bij Pon Power, naar de gevolgen van de maatregelen en het strijdplan van Pon Power.

De accountmanager of de service coördinator zal dan in gesprek gaan met de klant. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Daarnaast moeten we creatief en innovatief zijn in procesverandering of de ontwikkeling van tools die ons ondersteunen om bij het uitvoeren van onze werkzaamheden 1,5 meter te kunnen waarborgen. Het is bijzonder om te zien hoeveel creativiteit er in deze situatie ontstaat.

JOOST GIESBERTS 

Director Parts & Service

Het grootste deel van de monteurs was binnen een week weer terug in Nederland. De laatsten volgden een week later.

INTERVIEW

“HET GAAT EROM DAT WE HET SAMEN DOEN”

Director Parts & Service Joost Giesberts over de impact van de Covid-19 maatregelen

De strijd tegen de verspreiding van het Covid-19 virus heeft een enorme impact op de manier waarop Pon Power werkt. Met ruim 400 medewerkers op locaties in binnen- en buitenland vragen de overheidsmaatregelen om flexibiliteit en creativiteit. We vroegen Joost Giesberts, Director Parts & Service bij Pon Power, naar de gevolgen van de maatregelen en het strijdplan van Pon Power.

WAT ER GEBEURDE OP HET MOMENT DAT MARK RUTTE DE VERREGAANDE MAATREGELEN AFKONDIGDE?

We realiseerden ons als management meteen de enorme gevolgen ervan. We hebben die avond digitaal overlegd om te bespreken hoe we ons bedrijf door deze periode konden loodsen. We hebben twee prioriteiten gesteld, namelijk de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van het bedrijf. We zijn waar mogelijk vanuit huis gaan werken. Sommige functies, bijvoorbeeld in het smeerolielaboratorium en in de werkplaatsen, kunnen niet vanuit huis worden uitgevoerd. Dat werk mocht doorgaan, maar met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen. We zijn op deze afdelingen in ploegen gaan werken. Van 06.00 uur tot 14.30 uur de eerste shift. Dan wordt alles schoongemaakt en daarna de tweede shift, van 15.00 uur tot 23.30 uur. Dit beleid is erop gericht de anderhalve meter afstand te waarborgen en, mocht er onverhoopt toch een besmetting zijn, de verspreiding te beperken.

HOE SOEPEL GING HET AANPASSEN AAN DE NIEUWE SITUATIE?

Verbluffend snel. Het hele bedrijf zat – en zit – in de meewerkmodus. Iedereen heeft alles op alles gezet en is razendsnel digitaal gegaan. In de buitendienst was iedereen direct opmerkzaam op de maatregelen. Onveilige situaties werden opgemerkt en vermeden. Het aanpassingsvermogen is fantastisch. Een zorg was of de bandbreedte van het ICT-netwerk breed genoeg was, maar gelukkig is tot op heden alles goed voor elkaar. Onze ICT-backbone is getest en glansrijk geslaagd.

WAT BETEKENDE HET VOOR DE MEDEWERKERS IN HET BUITENLAND?

We hebben direct al onze internationale monteurs naar Nederland gehaald, omdat we inzagen dat er veel beperkingen zouden gaan gelden. We wilden zowel onze medewerkers als hun gezinnen onzekerheid besparen. Dat had nogal wat voeten in de aarde, omdat onze mensen onder andere in Indonesië, Namibië, Nigeria, Kameroen en Curaçao zaten. Het grootste deel van de monteurs was binnen een week weer terug in Nederland. De laatsten volgden een week later. Waar mogelijk hebben we afspraken gemaakt met lokale servicepartijen om de lopende klussen af te maken, zodat onze klanten in ieder geval hun operatie zo snel als mogelijk konden vervolgen.

LUKT HET OM IEDEREEN VIRUSBESTENDIG TE LATEN WERKEN?

In de service uitvoering zijn monteurs vaak op locatie van de klant bezig, meestal met een collega en soms met andere toeleveranciers. Niet alle partijen hebben dezelfde strikte veiligheidsopvattingen als wij. Dat is soms best lastig. Wij moeten dus zeer duidelijk zijn richting onze klanten in wat wij van ze verwachten met betrekking tot veiligheid, en specifiek de maatregelen die we getroffen hebben in relatie tot het coronavirus. Waar onze monteurs zich niet veilig voelen en/of risico’s ervaren aangaande hun gezondheid, zullen we ze ondersteunen om het werk neer te leggen; het step-back principe. 

JOOST GIESBERTS 

Director Parts & Service

'Het gaat er uiteindelijk om
dat we het samen doen.'

HOE ZIE JE DE KOMENDE PERIODE?

Het werk dat we hadden, zijn we zo’n beetje aan het afronden. Internationaal servicewerk droogt langzaam maar zeker op. Gelukkig hebben we binnen Nederland nog wel werk, maar we zien dat dit ook afneemt. Klanten zijn huiverig om in onzekere tijden kosten te maken. Ze wachten liever even af tot ze weten waar ze aan toe zijn. Er ligt nu verscherpte focus op onze contractuele verplichtingen, die we proberen versneld uit te voeren. Als er monteurs op de bank zitten worden ze online bijgespijkerd middels digitale bijscholing of E-learnings. We zien met name dat communiceren met medewerkers en klanten een kritische succesfactor blijkt. Zolang we ons beleid helder blijven communiceren is er veel begrip en draagvlak. Het gaat er uiteindelijk om dat we het samen doen. Met de onderneming, de medewerkers en onze klanten de pijn delen en op basis van creativiteit, samenwerking en compassie deze crisis doorstaan.

“HET GAAT EROM DAT WE HET SAMEN DOEN”

JOOST GIESBERTS 

Director Parts & Service

Het grootste deel van de monteurs was binnen een week weer terug in Nederland. De laatsten volgden een week later.

De accountmanager of de service coördinator zal dan in gesprek gaan met de klant. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Daarnaast moeten we creatief en innovatief zijn in procesverandering of de ontwikkeling van tools die ons ondersteunen om bij het uitvoeren van onze werkzaamheden 1,5 meter te kunnen waarborgen. Het is bijzonder om te zien hoeveel creativiteit er in deze situatie ontstaat.

Pon Power Motorennieuws

Het online relatiemagazine van Pon Power, de Caterpillar dealer voor diesel en gas motoren & generatoren. In dit magazine houden wij u op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de markt, innovatieve projecten en nieuwe services en producten van Pon Power.
Volledig scherm